Colours
Green-Metallic
Sports-yellow
Blue-Metallic
Black-Stripes
Red-Metallic